ST-kurs Vaccinationer och resemedicin 12-16 november 2018

Kursen vänder sig i första hand till blivande specialister i infektionssjukdomar, men även allmänläkare och ST-läkare inom andra specialiteter är välkomna.

Max 40 deltagare kommer att antas till kursen. Förutom ovanstående kommer rak turordning användas vid urval av kursdeltagare.

Kursen arrangeras av infektionskliniken Umeå. Kursledare Martin Angelin och Helena Palmgren

Preliminärt program hittar du här 

Kostnad: 6000 kr (Priset inkluderar: Kursmaterial, luncher, fika, en middag med social aktivitet, föreläsararvoden)

Möjlighet finns till hotellboende till bra pris i anslutning till kurslokalen.

Sista anmälningsdag 30 juni

Anmälningsblankett

OBS! Någon bekräftelse kommer inte att skickas ut att din anmälan är inkommen. När anmälningsdatum är passerat kommer ansökningarna att gås igenom och bekräftelse för er som kommit med skickas ut.

 

Kontakt

För frågor om kursen:
Helena Palmgren
helena.palmgren@umu.se
Mobil: 073-866 49 75

För frågor om anmälan, boende:
Denise Jarvis
denise.jarvis@vll.se
Tfn: 090-785 13 68