Hälsocentraler

Hälsocentralen är grunden i vår hälso- och sjukvård. Det är hit du vänder dig först om du är sjuk eller har något besvär. På hälsocentralen sker en stor del av öppenvården, allt från hälsokontroller till behandlingar av vanliga sjukdomar som halsfluss och kroniska sjukdomar som diabetes.

Din hälsocentral på 1177 Vårdguiden

På 1177.se finns öppettider, telefonnummer och e-tjänster till alla privata och alla landstingsdrivna hälsocentraler som ingår i Hälsoval Västerbotten.

Hitta din hälsocentral på 1177.se