Framtidens vårdinformationsstöd

Landstinget ska införa ett nytt vårdinformationssystem. Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) ska ge förutsättningar för att förbättra och förnya vårdens utförande. – Det handlar om så mycket mer än ett journalsystem, detta blir en helhetslösning för landstinget som påverkar hela vårdflödet inför framtidens behov, säger Mattias Morian, projektledare för FVIS.

De journalsystem som idag används inom landstinget närmar sig slutet av sin livscykel och behöver bytas ut. Anledningen till detta är att många av systemen är omoderna, saknar teknisk support och att de inte uppfyller vårdens förväntningar. Parallellt med detta ser man också att det pågår stora förändringar inom vården nationellt där det ställs högre krav på tillgänglighet, digitalisering, kompetensförsörjning och effektiva vårdflöden.

I och med detta ser man ett stort behov av bättre tekniska stöd inom vården som möter de krav och behov som finns och som säkerställer en effektiv och säker utveckling och vård för länets invånare. Framtidens vårdsinformationsstöd ska erbjuda en tillgänglig, säker och jämlik vård av hög kvalitet.

Ett gemensamt program inom SUSSA

Projektet genomförs i samarbete med fyra andra landsting och regioner (Västernorrland, Blekinge, Örebro och Sörmland). SUSSA står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer.

FVIS-programmet har en styrgrupp med representanter från de olika landstingen och regionen. Inom varje landsting drivs ett lokalt projekt som leds av en projektledare som även ingår i den övergripande programledningen.


Kontakt

Mattias Morián
Projektledare
E-post: mattias.morian@vll.se
Mobil: 072-586 07 51