PDSA

PDSA är den engelska benämningen på denna lärandecykel, namnet står för cykelns fyra steg: Plan, Do , Study, Act. På svenska kallas den för PGSA: Planera, Gör, Studera, Agera

När vi ser ett behov av förändring, när det inte går som vi tänkt oss eller när vi har olika åsikter och idéer om hur saker ska vara, så får vi i regel en rad olika ideer för hur vi ska kunna förändra och förbättra. Innan man genomför en förändringside i stor skala kan det  underlätta att först pröva sina ideer, testa i liten skala för att se vad som fungerar bäst innan man bestämmer sig. Det är det som är grundtanken med PDSA.

PDSA-cykeln är ett enkelt verktyg för lärande och handling. Vi planerar, gör, studerar resultaten, och agerar utifrån det vi lär oss.

 

Film- exempel på förbättring enligt PDSA

Film-PDSA