Nolans modell

När förändringensbehovet är större än en rutin och påverkar flera yrkeskategorier eller kanske andra enheter,människor eller förbättringsområden är det nödvändigt att skapa ordning i förändringsprocessen. Därför vill vi på Memeologen gärna visa en modell som kan vara lämplig att använda sig av i de fallen.

Modellen är enkel och består av tre frågor sammankopplade med PDSA. Frågorna bör ha svar formulerade innan man kör igång med testandet. Syftet är att underlätta och förbättrasjälva förändringsarbetet.

1. Vad vill vi åstadkomma?

Det är viktigt att ta fram och fokusera på en överenskommen målsättning.

2. Hur vet vi att en förändring är en förbättring?

För att få svar på denna fråga är det nödvändigt att hitta mätetal som visar att man rör sig mot målet.

3. Vilka förändringar kan vi göra för att nå det vi vill åstadkomma?

Mängden nya uppslag och idéer att förändra är troligtvis oändlig. Källan till förändringsideer är era egna ideer, det som finns i vetenskap och litteratur samt det som andra har prövat.

  • Testa era idéer i små snabba tester. Plan-do-study-act

 

Vill du veta mer om Nolans modell?

Film- Nolans modell