Gröna korset- en visuell patientsäkerhetsmetod

Gröna korset är i grunden en metod för att visualisera avvikelser som risker och skador i olika sammanhang. Den kan även användas för att följa utveckling av olika fokusområden. Metoden används med fördel i samband med daglig styrning/pulsmöten eftersom den är snabb och enkel.

Bakgrund

Vid ett studiebesök inom industrin 2011, såg verksamhetschefen för kirurgkliniken vid södra älvsborgs sjukhus en visuell metod för att följa arbetsplatsrisker och olyckor. Då föddes idén att försöka anpassa metoden till hälso-och sjukvården. Det började med en pilotavdelning vilket föll mycket väl ut. Resultatet visar att de har fått ett enklare och mer visuellt sätt att lyfta patientsäkerhetsrisker och vårdskador. Metoden har också främjat ett systematiskt dagligt förbättringsarbete samt förbättrat patientsäkerhetskulturen. Målet är att sjukhusets samtliga avdelningar ska ha infört Gröna korset under 2015.

Hur går det till?

På Memeologen ser vi att metoden med fördel kan användas inom flera olika områden. Principerna används till exempel vid löpande avstämningar i arbetet med att införa Vårdnära service på Norrlands universitetssjukhus. Ordvalen justeras enkelt till andra avvikelser eller fokusområden som ska följas över tid, t.ex. strul, störningar, arbetssätt eller arbetsmiljöområden. Metoden oavsett områden följer dock vissa steg. Nedan beskrivs ett exempel på hur man kan jobba med området patientsäkerhet;

Daglig samling med personalen (tvärprofessionellt t.ex. pulsmöte)

Gemensam diskussion med fokus på patientsäkerhet

  1. Har vi haft någon avvikelse, risk för eller vårdskada senaste dygnet?
  2. Värdera händelsen – vilken allvarlighetsgrad? (Röd: Allvarlig vårdskada, Orange: Vårdskada, Gul: Händelse med risk för vårdskada, Grön: Ingen händelse som kunnat ge vårdskada).
  3. Färglägg dagens datum med vald färg på korset.
  4. Dokumentera en kort beskrivning av händelsen i tillhörande månadslogg.

Åtgärder

  • Enklare avvikelser åtgärdas löpande varje dag.
  • Vid mer krävande avvikelser beslutas det om vem/vilka som ansvarar för att arbeta vidare med frågan. Detta noteras på tavlan under rubrik ”pågående förbättringsarbete”. 

Bestäm vem som rapporterar avvikelsen enligt gällande rutiner i eventuella system innan arbetsdagens slut.

Uppföljning

Genom att sammanställa avvikelser månads- och årsvis förenklas uppföljningen betydligt. Loggarna liksom Gröna korset visualiserar på ett enkelt sätt hur området utvecklas över tid. Månadssammanställningen kan peka på om det finns behov av att ta fram mer långsiktiga åtgärder för att förhindra risk för upprepande. På samma sätt kan årssammanställningen visa på effekter av förändringar och om det finns angelägna långsiktiga förbättringsområden kommande år.

Gröna korset är en enkel och tydlig visuell metod som vi rekommenderar att fler provar. Kontakta gärna oss på memeologen@vll.se om du har frågor och synpunkter.

grona_korset

 

 Mer att läsa

 Unik metod att minska vårdskador uppmärksammas nationellt

 

Nedan har vi samlat mallar för Gröna korset

Gröna korset

Månadsmall händelsebeskrivning

Årsmall sammanställning

Problem/strulmall

Pågående förbättringsarbeten