A3

A3 är en strukturerad metod eller process för problemlösning eller strategiskt utvecklingsarbete. Namnet A3 kommer helt enkelt från det pappersformat som används.

 

Användandet av A3 underlättar kommunikationen och samarbetet då den visar hur vi tänker, och om vi har hittat en gemensam förståelse för de problem man upplever.

A3 används när orsaken till problemen är svåra att förstå och osäkerheten är stor kring vilka förändringar som kan åstadkomma förbättring. Ofta försöker man lösa problem och fatta beslut på ett för snabbt och mindre genomtänkt sätt, vilket kan leda till att man enbart lindrar symtomen istället för att söka och lösa det som är grundorsaken.

Strukturen i A3 hjälper till att hitta grundorsakerna till problemet och fatta genomtänkta beslut. Metoden är visuell, sammanfattande och all information ryms på ett enda A3 blad. Metoden kan kallas ”visa hur jag eller vi tänker”.

 

 

Här hittar du A3 mallen

tankestöd till de olika delarna i A3 mallen

A3 film del 1. Introduktion

A3 film del 2. Rubrik, bakgrund

A3 film del 3. Analys

A3 film del 4. Mål, aktiviteter och uppföljning

 

Kontakta Memeologen om du har några frågor eller behöver stöd i förbättringsarbete