Memeologen

Memeologen är en utvecklingsenhet inom Västerbottens läns landsting. Vårt nätverk med kunder och samarbetspartners sträcker sig även till övriga svenska landsting, ett stort antal kommuner, privata vårdgivare på den nationella arenan samt ett antal internationella organisationer och personer.

Memeologens uppdrag är brett men kan sammanfattas i två punkter:

  • Vi ska vara landstingets resurs för att tillvarata extern och intern kunskap om hur man åstadkommer och leder förbättringar samt hur man utvecklar förmågan att kontinuerligt förbättra hälso- och sjukvården.
  • Vi ska provocera och utmana den befintliga verksamheten och kulturen genom att presentera resultat och aktuell förbättringskunskap som visar på glappet mellan kunskap och nuvarande praxis.

Vi erbjuder ett antal olika arbetsprocesser där vi mixar och skräddarsyr innehållet beroende på verksamhetens behov och kan bestå av såväl metod- som processtöd.

Våra tjänster

Våra tjänster vilar på förbättringskunskap, som kompletterar professionell kunskap genom att vara det som säkerställer att ny kunskap och bättre metoder verkligen ger ökat värde till de som verksamheten är till för.

  • Vi hjälper till att utveckla förändringsstrategier
  • Vi utvecklar ledare och ser ledarskap som den kollektiva förmågan att forma sin egen framtid
  • Vi stimulerar reflektion eftersom lärande är basen för all utveckling
  • Vi arbetar via facilitering/coachning
  • Vi anpassar metoder efter situation

Kontakt

Vill du veta mer, har frågor eller funderingar? Skicka ett mail till Memeologen.

memeologen@vll.se

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Memeologen?

Vi jobbar på Memeologen