Urban Edström

FoU - Urban Edström

Jag arbetar främst med utveckling av elektronik och programvara i olika utvecklingsprojekt. Jag jobbar även med sektionens medicintekniska utbildningar samt som forskningsstöd åt inst för klinisk vetenskap/Oftalmiatrik. Min examen är tekn.kand i elektronik (datakom)-94.

Kontakt
Telefon : 090-785 4026
E-post  :  Urban.Edstrom@vll.se