Tora Dunås

FoU - Tora Dunås

Jag jobbar som doktorand med karaktärisering av hjärnans blodflöden med hjälp av magnetröntgen, för tillämpning inom stroke och demens.

Kontakt
Telefon  :
E-post   : Tora.Dunas@vll.se
Hemsida på Umeå Universitet