Sara Qvarlander

FoU - Sara Qvarlander

Jag arbetar som postdoktor i Umeå Hydrocephalus Research group, inom analys och mätning av trycket kring hjärnan (intrakraniellt tryck) och flödesdynamik i vätskesystemet som omger hjärna och ryggmärg (cerebrospinalvätskesystemet). Min forskning handlar bland annat om att utveckla protokoll och analysmetoder för så kallade lumbalinfusionsmätningar, som utförs på neurologen på NUS, och om påverkan av gravitationen på det intrakraniella trycket, och vilka potentiella effekter som tyngdlöshet kan ha på kroppens olika vätskesystem, i ett nytt projekt finansierat av Rymdstyrelsen.
 
I slutet på 2013 disputerade jag vid institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå Universitet, med en avhandling om analys av pulsationer i det intrakraniella trycket, framförallt med fokus på sjukdomen normaltryckshydrocefalus. 2014 arbetade jag som postdoktor på Cleveland Clinic, USA, där jag analyserade data från en studie där man experimentellt påverkade pulsationerna i hjärnan. I grunden har jag en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH (juni 2008). Mina publikationer kan hittas på min hemsida på Umeå Universitet (länkad nedan).

Kontakt
Telefon : 090-785 4152
E-post   : sara.qvarlander@radfys.umu.se
Hemsida på Umeå Universitet