Petter Holmlund

FoU - Petter Holmlund

Jag jobbar som doktorand i Umeå Hydrocephalus Research group där mitt arbete fokuserar på flödessimuleringar av cerebrospinalvätskesystemet och hjärnans venösa dränage, för tillämpning inom diverse neurologiska sjukdomar. I grunden har jag en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Umeå Universitet (2014) med huvudsaklig inriktning mot beräkningsfysik och mätteknik.

Kontakt
Telefon  : 
E-post   : Petter.Holmlund@vll.se