Olof Lindahl, chef

FoU - Olof Lindahl 

Jag arbetar som MT-FoUchef och leder MT-FoUavdelningen som idag består av 26 forskare, ingenjörer och doktorander.
 
Min grundexamen har jag från Linköping som civilingenjör i medicinsk teknik 1979. Jag disputerade 1993 inom medicinsk teknik, blev docent 1996 och adjungerad professor vid Umeå universitet 1999. År 2002 blev jag universitetslektor i medicinsk teknik och befordrad professor i elektronik med inriktning medicinsk teknik samma år vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet. År 2005 blev jag anställd som professor och ämnesföreträdare i medicinsk teknik för hälsovård vid institutionen för systemteknik, Luleå tekniska universitet.
 
Förutom min akademiska bana så har jag också varit FoU-chef vid medicintekniska avdelningen här på NUS perioden 1982-1999, samt har jag arbetat på olika deltider som affärscoach på Uminova Innovation AB 1987-2005. Sedan år 2000 är jag föreståndare för CMTF som är ett forsknings- och utvecklingscentrum inom medicinsk teknik verksamt i Väster- och Norrbotten (www.cmtf.umu.se).
 
Mitt forskningsfokus är medicinska sensorer där jag framförallt arbetat med resonanssensorer för mätning av ögontryck och för detektion av prostatacancer. Ytterligare forskningsfokus är inom taktil video och optisk spektrometri.  Jag har under åren publicerat mer än hundra vetenskapliga publikationer, fem patent och startat ett flertal företag inom medicinsk teknik. Sedan många år är jag engagerad i både nationella och internationella föreningar inom medicinsk teknik samt i vetenskapliga råd till företag och organisationer.

Kontakt
Telefon  : 090-785 4020
E-post   : Olof.Lindahl@vll.se
Mobil     : 070-6090414
Hemsida på Umeå Universitet