Nina Sundström

FoU - Nina Sundström

Jag är teamledare för forskningsgruppen vid MT-FoU, ordförande för Nationellt kvalitetsregister för hydrocefalus samt biträdande redaktör för tidskriften "Fluids and barriers of the CNS".

Sedan 2017 har jag en docentur i medicinsk teknik, och huvudsakligen arbetar jag med forskning och utveckling rörande gång- och balansanalys samt biologiska tryck och flöden. Forskningen är speciellt inriktad mot mätning av gång och balans i den kliniska vardagen samt mätning och modellering av parametrar relaterade till intrakraniella tryck och flöden hos cerebrospinalvätskesystemet. Den sjukdomsgrupp som står i fokus är idiopatisk normaltryckshydrocefalus, men även traumatisk hjärnskada.
 
Projekt
Hjärnans tryck- och flödesdynamik
 
Vetenskapliga publikationer
Publikationslista
Länk till avhandling

Kontakt
Telefon  : 090-785 4028
E-post   :  Nina.Sundstrom@vll.se
Hemsida på Umeå Universitet