Madelene Holmgren

Madelene Holmgren

Jag jobbar som doktorand och arbetar med att karaktärisera och modellera flödesdynamiken i hjärnans blodkärl. Jag har en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik från Umeå universitet (2016) med inriktning mot medicinsk teknik och beräkning.

 

Kontakt
Telefon: 090-785 4xxx
E-post  : Madelene.Holmgren@umu.se