Leif Nyström

FoU - Leif Nyström

Jag arbetar främst med utveckling av programvara i olika utvecklings och forskningsprojekt. Bland annat deltar jag i utvecklingen av ett kvalitetsregister för strålbehandling - MIQA. Jag arbetar även med system för mätningar i röntgenbilder.

Kontakt
Telefon  : 090-785 4022
E-post   : Leif.a.Nystrom@vll.se