Karolina Jonzén

Jag kommer främst arbeta i webb- och mjukvaruutvecklingsprojekt, och då med fokus på gränssnittsdesign och användarupplevelse. Min examen är civilingenjör i Interaktion och design, samt filosofie kandidat i Datavetenskap (2017).