Helena Grip

FoU - Helena Grip

Jag tog examen 2000 som civilingenjör i teknisk fysik med inriktning mot molekylär biofysik. Jag har en doktorsexamen i medicinsk teknik sedan 2008 och arbetar nu huvudsakligen med forskning, utveckling och forskningsstöd inom området rörelseanalys.

Forskningen är speciellt inriktad mot metodutveckling. I ett pågående projekt kring effekten på knäfunktion efter korsbandsskada studerar jag parametrar som beskriver funktionell knästabilitet. Information om forskningsprojektet hittar ni nedan:
Korsbandsskada i knät – en långtidsuppföljning
 
Jag arbetar också med projekt inom stroke, bland annat för att utvärdera kliniskt användbara mått på rörelsefunktion, samt för att undersöka kopplingen mellan fingermotorik och hjärnans funktionella organisation. Information om projektet hittar ni nedan:
Rörelsekontroll efter stroke
 
Jag jobbar även med utveckling av ett portabelt system som mäter och analysera kroppsrörelse, med tillämpningar inom bland annat  gånganalys.
 
Publikationer
Artiklar

Kontakt
Telefon  : 090-785 4029
E-post   : Helena.Grip@vll.se
Hemsida på Umeå Universitet