Fredrik Öhberg

FoU - Fredrik Öhberg

Jag jobbar med forsknings- samt utvecklingsprojekt och har en docentur i medicinsk teknik sedan 2015. I min forskning jobbar jag främst med att utveckla nya biomekaniska modeller för studier av kroppsrörelser.
 
Fredrik Öhberg tog examen 1994 som filosofie kandidat i fysik med inriktning mot mätteknik från Umeå Universitet. Han har efter examen hunnit jobba på Arbetslivsinstitutet vid enheten för belastningsskador, på Ericsson Erisoft samt sedan 1998 som sjukhusingenjör på Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, avdelningen för medicinsk teknik-FoU.
 
Från Umeå Universitet tog han sedan ut en licentiat 2006 samt disputerade 2009 i ämnet medicinsk teknik. Fredrik har sedan 2013 en anställning som adjungerad lektor vid Institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå Universitet. Han erhöll en docentur i medicinsk teknik den 18 december 2015.
Fredrik har publicerat mer än 30 vetenskapliga journalartiklar samt ett flertal konferensbidrag.
 
Forskningsprojekt
Rörelseanalys
Multimodal analys

Vetenskapliga publikationer
PhD thesis
Journalartiklar

Kontakt
Telefon  : 090-785 4027
E-post   :  Fredrik.Ohberg@vll.se
Hemsida på Umeå Universitet