Christer Grönlund

FoU - Christer Grönlund

Jag jobbar huvudsakligen med metoder för bild- och signalanalys av biomedicinska modaliteter inom ultraljud och bioelektricitet. Tillämpningar av metoderna är på hjärta, kärl, och skelettmuskulatur.
Examina: Docent Medicinsk teknik (2012), Tekn. Dr Medicinsk Teknik (2007), Civ. Ing Teknisk Fysik (2002).

Forskningsprojekt
Karaktärisering av kärlplack och myokard – (ultraljudsteknik och bildanalys)
Hjärtats hemodynamik och mekanik (ultraljudsteknik och bildanalys)
Höghastighetsavbildning av skelettmuskelkontraktion (multimodal analys)
HD yt-EMG imaging

Utvecklingsprojekt
• Programmerbart höghastighets NIRS system
• Simultan mätning av hjärtats blodflöden och muskelrörelse
• Plattform för realtids analys av kärlplack
 
Vetenskapliga publikationer
Journal and conference papers
PhD thesis
• Masterthesis
 
Egenutvecklad mjukvara
• Metod för att kvantifiera MU synkronisering i monopolärt yt-EMG data (MATLAB)
Referens: Grönlund C, Holtermann A, Roeleveld K, Karlsson JS: “Motor unit synchronization during fatigue: A novel quantification method”, J Electromyogr kinesiol., 19, 242-251, 2009
• Metod för att kvantifiera signalkvalité i multikanals data (MATLAB)
Referens: Grönlund C, Roeleveld K, Holtermann A, Karlsson JS: ”On-line signal quality estimation of multichannel surface electromyograms”, Med Biol Eng Comp, 357-364, 2005

Kontakt
Telefon  : 090-785 4085
E-post   : Christer.Gronlund@vll.se
Hemsida på Umeå Universitet