Camilla andersson

Jag projektleder ett samarbete med Yogyakarta, Indonesien, beträffande ett GIS-baserat informations- och beslutsstödsystem för till exempel infektionssjukdomar.