Anders Wåhlin

FoU - Anders Wåhlin

Jag jobbar med forskning och utveckling inom magnetresonanstomografi. Mitt arbete fokuserar på blodflödesmätningar för neurologiska tillämpningar.
 
Jag har i samarbete med ledande forskare från Umeå och Madison, USA, utvecklat flera analysmetoder för blodflödesdata som vi i forskargruppen nu använder för forskning inom stroke och demenssjukdomar.

Kontakt
Telefon  :  090-785 4081
E-post   :  anders.wahlin@radfys.umu.se
Hemsida på Umeå Universitet