Aktuella projekt

Under lång tid har vi på MT-FoU i Umeå bedrivit tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt.

Projekten har spänt över ett brett område från utveckling av sensorer till avancerad data- och bildanalys. Flera medarbetare hör till den nationella och internationella toppen inom sina respektive forskningsområden.

Avdelningens unika placering på sjukhuset underlättar tvärvetenskapliga samarbeten med personal på klinikerna. Flera av våra projekt har lett till nya produkter och att vår personal bildat företag.