Internationell samverkan

Samverkan inom EU:s ram- och struktursfondsprogram.

På forsknings- och utvecklingsavdelningen MT-FoU vid Norrlands universitetssjukhus bedriver vi forskning och utveckling i nära samarbete med nationella och internationella aktörer inom vård och omsorg, universitet och högskolor, forskningsinstitut och företag.


 
Avdelningen är tvärvetenskaplig och kombinerar spetskompetens inom kemi, fysik, datavetenskap, medicinteknik, informatik, IKT och arbetshälsa.

Vi har med vårt läge i hjärtat av sjukhuset en unik miljö för forskning och utveckling. FoU-projekten bedrivs i nära samarbete med medicinska, tekniska, akademiska, industriella och offentliga partners och inom tekniska områden som exempelvis tillämpad elektronik, signalbehandling, biomekanik och fluiddynamik. Flera projekt har lett till kommersiella produkter för hälso- och sjukvårdssektorn samt industriella och akademiska partners.

EU Horizon 2020

EU:s ramprogram för perioden 2014-2020 (Horizon 2020) samt EU:s strukturfonder (Mål 2, Botnia-Atlantica, Colartic, Northern Periphery, m.fl.) är viktiga arenor för finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. MT-FoU eftersträvar och prioriterar därför aktivt deltagande i EU-finansierade projekt. Information om aktuella eller tidigare projekt samt vad avdelningen kan erbjuda som samarbetspartner finns under länkarna till vänster.
 
Välkommen att kontakta Ronnie Lundström för ytterligare information om EU-verksamheten eller för att diskutera ett eventuellt samarbete.