Publikationer

Den vetenskapliga utvecklingen inom MT-FoU vid Norrlands universitetssjukhus håller hög fart. Under 2016 publicerade avdelningen inte mindre än 26 artiklar i internationella tidskrifter.