MT-FoU som partner i EU-projekt

EU:s forsknings- och utvecklingsprogram för perioden 2014–2020 omfattar bland annat Horizon 2020, AAL samt de regionala strukturfondsprogrammen som erbjuder en lång rad av utlysningar. I dessa har MT-FoU ett starkt intresse av att delta som partner eller som koordinator.

Vi erbjuder kompetens inom bland annat följande områden: