Nationella testbädden för innovativ strålterapi

För att driva utvecklingen av strålbehandling mot cancer har vård och näringsliv etablerat en gemensam nationell testbädd. Bakom står alla Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum och sex specialistföretag.

Nationella testbädden för innovativ strålterapi är en plattform där landets universitetssjukhus samverkar med varandra och med industrin.

Målet är en högspecialiserad testmiljö som attraherar företag att utveckla och kvalitetssäkra nya lösningar i samverkan med sjukvården. Testbädden ska också fånga upp vårdens egna idéer. 

En ingång till alla universitetssjukhus

Den nationella testbädden ger en ingång till samordnade studier i klinisk miljö på alla universitetssjukhus. Det ger tillgång till större patientunderlag, olika användarmiljöer, landets ledande expertis och bästa möjliga matchning. Ett showcase ger möjlighet till internationell marknadsföring. 

Testbädden gör att man kan ta fram innovationer som vården behöver och efterfrågar. Samtidigt får företag testa sina innovationer i relevant miljö. 

Eftersom det blir tydligt om innovationen motsvarar vårdens behov kan utvecklingstiderna kortas. Nationell kraftsamling skapar också internationell konkurrenskraft. 

Mer jämlik cancervård

Samarbetet mellan universitetssjukhusen gör att de mest effektiva metoderna och tekniken kan spridas snabbare till alla regioner. Det bidrar till mer jämlik vård åt landets cancerpatienter. 

Testbädden har sikte på nationell eller internationell marknad och ses av Sveriges regering som ett framgångsrikt exempel på strategisk samverkan. Sommaren 2016 går nätverket in i en fas där man testar flera nya produkter och metoder. De företag som varit med och byggt upp testbädden ingår då inte längre i verksamhetens styrning. 

Nationella samarbetsparter

Testbädden omfattar alla Sveriges universitetssjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset Uppsala, Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro och Universitetssjukhuset i Linköping.  

Huvudprojektledare är Umeåprofessorn Björn Zackrisson.

Arbetet koordineras av Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset och delfinansieras av Vinnova. 

Nationella testbädden för innovativ strålterapi


Kontakt

Mikael Karlsson
Professor i radiofysik
E-post: mikael.karlsson@umu.se
Telefon: 090-785 24 59
Mobil: 070-647 48 86