Innovationer och partnerskap fokus för VLL på Almedalen 2018

Västerbottens läns landsting möter framtidens utmaningar i vården genom att arbeta strukturerat med innovationer tillsammans med industrin. Med värdeskapande partnerskap mellan landsting, regioner och industri kan vi ta tillvara innovationer som dagligen skapar värde för patienter och medarbetare.

Program för Västerbottens läns landstings seminarium

Den 2 juli 13.30–15.00 på Björngränd 15, Visby, i tält på innergården
Arrangör: Västerbottens läns landsting
Moderator: Jenny Eklund

13.30–13.45
Så gjorde Västerbotten sin förändringsresa
Hur Västerbotten vände utmaningar till möjligheter och blev ett landsting i framkant för innovativa partnerskap.
Anders Sylvan, landstingsdirektör, Robert Winroth, innovationslandstingsråd, Jenny Eklund, VLL Innovation AB och OC Transformation Partners, Anders Lönnberg, ordförande i regeringens samverkansprogram för life science.

13.45–13.50
Systemet – inte delarna var för sig
Vilka förutsättningar krävs för att ta emot innovationsidéer och omsätta dem i praktiken?
Hans Winberg, generalsekreterare i stiftelsen Leading Health Care.

13.50–14.00
När organisationen öppnar för innovationer
Vilken innovationsledning och stödstruktur behöver ett landsting för att effektivt driva innovativa partnerskap?
Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Tommy Svensson, servicedirektör.

14.00–14.10
Avancerade läkemedel tack vare samverkan
CAMP – nationellt centrum för biologiska läkemedel som främjar forskning, utveckling, innovation och industriellt samarbete genom samverkan.
Mikael Wiberg, FoU-direktör, Anna Sandström, Science Policy and Relations Director Europe, AstraZeneca.

14.10–14.25
Innovationskliniker som en energiinjektion för förändring
Efter att Västerbottens läns landsting utsågs till den första innovationsmotorn i Sverige har de första operativa test- och implementeringsmiljöerna etablerats direkt i vårdens vardag. Innovationsklinikerna Idun och Mava presenteras.
Anders Sylvan, landstingsdirektör, Örjan Norberg, enhetschef, Innovation och forskningsanslag och vd VLL Innovation AB, Anna Lefevre, vd Swedish Medtech.

 

 

14.25–14.35
Värdeskapande innovation i partnerskap – hinder och möjliga lösningar för Sverige
Tio hinder och Sveriges väg mot värdeskapande innovation i partnerskap. En långsiktig plan för systemtransformation i hälso- och sjukvården.
Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Elham Pourazar, innovationsledare VLL Innovation AB.

14.35–14.40
Så kan Sverige ligga i framkant inom life science
Hur hänger Västerbottens arbete med innovativa partnerskap ihop med Sveriges ambitioner och visioner inom life science-sektorn? Rapport från det nya life science-kontoret.
Jenni Nordborg, chef för det nationella life science-kontoret.

14.40–15.00
Panelsamtal: Hur kan innovation i partnerskap sätta Sverige på världskartan?
Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Anna Lefevre, vd Swedish Medtech, Linn Mandahl Skepp, vd AbbVie, Agneta Edberg, styrelseordförande för Immunicum och Idogen AB, Jenni Nordborg, chef för regeringens Life Science-kontor, Malin Parkler, vd Pfizer, Robert Winroth, innovationslandstingsråd.