Enheten för E-hälsa

Enheten för e-hälsa i Västerbottens läns landsting ingår i verksamhetsområdet Digitalisering och medicinsk teknik.

Sara Winqvist är ny e-hälsochef, fr.o.m 2018-01-15 och inom enheten arbetar medarbetare med bred kompetens inom ett flertal områden. Arbetet omfattar strategisk IT och medicinsk teknik, invånartjänster, framtidens vårdinformationsstöd, vård på distans, säkerhet, arkitektur, processer och olika projekt. 

Enheten ska tillsammans med verksamheten styra och leda utvecklingen av IT och teknik för att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

Landstingets programkontor finns inom enheten och har i uppdrag att övergripande samordna och följa upp projekt, förvaltnings- och linjeaktiviteter samt förvalta och ge stöd i landstingets projektprocess, projektmodell och berednings- och beslutsprocess.