Kontakt

Ledning

Anna Cahier
Verksamhetschef
E-post: anna.cahier@vll.se

Erik Nordhall
Bitr. Verksamhetschef
E-post: erik.nordhall@vll.se

Ulrika Bertilsson
Chefsassistent
Telefon: 090-785  11 61
E-post: ulrika.bertilsson@vll.se

Projekt

Britt-Marie Nordström
Leg. sjuksköterska, projektledare
Telefon: 090-785 11 83
E-post: brittmarie.nordstrom@vll.se 

Ulrika Bergström
Leg. sjuksköterska, projektledare
Telefon: 090-785 31 04
E-post: ulrika.k.bergstrom@vll.se

Skaderegistrering och skadeprevention

Lena Tjernqvist
Medicinsk sekreterare
Telefon: 090-785 89 30
E-post: lena.tjernqvist@vll.se

Kenneth Gruffman
Ambulanssjukvårdare, informatör

Utbildning och beredskap

Lena Algers
Beredskapsplanerare Nus
Leg. sjuksköterska, utbildningsledare
Telefon: 090-785 89 29
E-post: lena.algers@vll.se

Helge Brändström
Beredskapsöverläkare
Telefon: 090-785 38 58
Mobil: 070-319 0795
E-post: helge.brandstrom@vll.se