Hjärta och kärl

Här finns information om hur vi i Västerbottens läns landsting handlägger och behandlar patienter som har olika typer av sjukdomar i hjärta och kärl.