Standardiserade vårdförlopp

2015-2018 införs standardiserade vårdförlopp för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) ska skapa en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten och den som misstänks ha cancer ska utredas och få behandling snabbare. Förutom förbättrad tillgänglighet ska vårdförloppen leda till nöjdare patienter genom bättre information, ökad delaktighet och kortare väntetider. Cancerpatienterna ska uppleva en välorganiserad och helhetsorienterad professionell vård oavsett var i landet man bor.

Standardiserade vårdförlopp för 28 cancerdiagnoser har hittills införts. Läs mer om varje vårdförlopp.

Standardiserade vårdförlopp är här för att stanna. Satsningen finansieras 2015-2018 av staten, för att landsting och regioner ska ha möjlighet att införa arbetssättet i sina verksamheter.

Kontakt:
Göran Hugosson, projektledare
goran.hugosson@vll.se
070-670 27 95