Kirurgcentrum

Här hittar du information som du kan ge till en patient som ska remitteras till Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Kirurgisk endoskopienhet

Vid endoskopienheten utförs gastroskopier, koloskopier och enteroskopier. Remisser till kirurgisk endoskopienhet, inklusive öppen mottagning gastroskopi, skickas elektroniskt inom Västerbottens läns landstings journalsystem.

Kirurgisk vårdavdelning D21

Kirurgisk vårdavdelning D21 behandlar patienter med kirurgiska sjukdomar i tjocktarm och ändtarm, i bröst, sköldkörtel och binjurar samt kärlkirurgiska sjukdomar. Till avdelningen kommer också patienter som blivit akut sjuka eller skadade.

Telefon till sköterskeexpedition kirurgisk vårdavdelning D21: 090-785 11 61

Kirurgisk vårdavdelning G51

Kirurgisk vårdavdelning G51 behandlar patienter med urologiska sjukdomar eller kirurgiska sjukdomar i övre gastrointestinala delen av buken.

Telefon till sköterskeexpedition kirurgisk vårdavdelning G51: 090-785 13 38