Kirurgcentrum

Här hittar du information som du kan ge till en patient som ska remitteras till Kirurgcentrum eller kirurgiska kliniken, vårdavdelning 1, 2 eller 3 vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Vårdavdelning 1 Kirurgi A52

Avdelning A 52, Kirurgen 1 behandlar patienter med kirurgiska sjukdomar i tjocktarm och ändtarm. Till avdelningen kommer också patienter som blivit akut sjuka eller skadade.

Råd till patient som är opererad i magen, pdf-format, öppnas i nytt fönster

Telefon till sköterskeexpedition vårdavdelning 1: 090-785 11 61

Vårdavdelning 2 Kirurgi A51

Avdelning A51, Kirurgen 2 behandlar patienter med kirurgiska sjukdomar i bröst, sköldkörtel och binjurar. Till avdelningen kommer också patienter som blivit akut sjuka eller skadade. Avdelningen bedriver femdygnsvård, vilket innebär att den är öppen måndag till fredag.

 

Telefon till sköterskeexpedition vårdavdelning 2: 090-785 11 62

Vårdavdelning 3 Kirurgi D21

Avdelning D21, Kirurgen 3 behandlar patienter med kirurgiska sjukdomar i övre gastrointestinala delen av buken, ÖGI, samt Kärlkirugiska sjukdomar. Till avdelningen kommer också patienter som blivit akut sjuka eller skadade.

Telefon till sköterskeexpedition vårdavdelning 3: 090-785 11 63