Kontakt

Katarina Englund
Koordinator och genetisk vägledare
E-post: ckg@vll.se
Telefon: 090-785 13 19