Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet ansvar för beredningen av ärenden till landstingsstyrelsen och består av 7 ordinarie ledamöter.

Presidium

Ordförande (landstingsråd)
Peter Olofsson (S)

Kontaktuppgifter till Peter Olofsson

1:e vice ordförande (landstingsråd)
Nicklas Sandström (M)

Kontaktuppgifter till Nicklas Sandström

2:e vice ordförande (landstingsråd)
Liselotte Olsson (V)

Kontaktuppgifter till Liselott Olsson

Sammanträdesplan 2017

12 januari
7 mars
21 mars
19 april
30 maj
9 maj
16 maj
22 augusti
10 oktober
17 oktober
14 november
28 november