Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. De 71 ledamöterna som träffas ca fem gånger per år väljs i allmänna val vart fjärde år.

Landstingsfullmäktige fattar beslut i övergripande frågor för Västerbottens läns landsting, exemplevis landstingets mål, budget och skattesats.

Presidium

Ordförande
Nina Loughlin (S)

Kontaktuppgifter till Nina Loughlin

1:e vice ordförande
Ing-Marie Westh (FP)

Kontaktuppgifter till Ing-Marie Westh

2:e vice ordförande
Roger Marklund (S)

Kontaktuppgifter till Roger Marklund

Sammanträdesplan 2017

21 februari
25-26 april
20-21 juni
3 oktober
21-22 november

 


Kontakt

Sofia Jonsson
Sekreterare
E-post: sofia.c.jonsson@vll.se