Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden samordnar landstingets angelägenheter inom områdena sjukhusvård och tandvård. Nämnden är landstingets hälso-och sjukvårdsnämnd enligt hälso- och sjukvårdslagen samt tandvårdsnämnd enligt tandvårdslagen.

Nämnden har ett särskilt ansvar för samordning av verksamheten inom hela länet och ansvarar för behovsstyrning och produktionsstyrning inom sjukhusvård och tandvård. Nämnden har också ett ansvar för att hälso- och sjukvården tas tillvara som regional tillväxtfaktor. Nämnden har 13 ledamöter som träffas en gång per månad. Nämndens presidium består av ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande. Dessa utgör även nämndens arbetsutskott.

Presidium och arbetsutskott

 

Ordförande (landstingsråd)
Karin Lundström (S)

Kontaktuppgifter till Karin Lundström

1:e vice ordförande
Daniel Öhgren (C)

Kontaktuppgifter till Daniel Öhgren

2:e vice ordförande
Jessica Åhlin (V)

Kontaktuppgifter till Jessica Åhlin

Sammanträdesplan 2017

16 februari
12 april
18 maj
13 juni
29 september
1 november
13 december