Region 2019

Det blir ingen regionbildning i norra Sverige 2019 – det beskedet lämnade regeringen i november.

Bild över de norra landstingen och regionen

Sommaren 2015 tillsatte regeringen en utredning som skulle se över och ta fram en ny läns- och landstingsindelning där Sverige delas in i färre län och landsting än vad det är nu. Den 30 juni 2016 lämnade Indelningskommittén ett första delbetänkande på hur Sveriges län och landsting skulle kunna se ut. I delbetänkandet föreslog Indelningskommittén bland annat att:

  • Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län läggs samman till ett län.
  • Norrlandstingen läggs samman den 1 januari 2019.

Då en regionbildning kräver betydande förberedelser inom både politikområden och regionens praktiska funktionalitet påbörjades i augusti/september ett förberedelsearbete i de fyra landstingen/regionerna i norr för att bilda en gemensam region.

I november kom dock beskedet från regeringen – det blir ingen regionbildning i norra Sverige 2019.

Förberedelsearbetet för gemensam regionbildning i Norrland avslutas

Efter beskedet att regeringen inte kommer att föreslå en ny regionbildning i Norrland till 2019 avslutas förberedelsearbetet. Detta beslutade styrgruppen vid sitt videomöte den 8 december.

Då förberedelsearbetet startade i augusti/september har det inte hunnit genereras några större underlag. Bland annat har ett antal sakkunniggrupper haft i uppdrag att kartlägga och föreslå möjliga samarbetsområden, oavsett om det blir en regionbildning eller inte.

Det arbete som hittills gjorts kommer nu att summeras och lämnas som ett arbetsmaterial till landstingen i norr.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande i Västerbottens läns landsting
070-250 05 41
peter.olofsson@vll.se

Maria Stenberg, landstingsstyrelsens ordförande i Norrbottens läns landsting
070-222 18 06
maria.stenberg@nll.se

Erik Lövgren, landstingsstyrelsens ordförande i Landstinget Västernorrland
070-325 15 00
erik.lovgren@lvn.se

Ann-Marie Johansson, regionstyrelsens ordförande i Region Jämtland Härjedalen
0647-440 40, 070-311 45 30
ann-marie.johansson@regionjh.se

Ingela Jönsson, projektledare
070-690 05 27
ingela.jonsson@regionjh.se