Cariologi

Cariologi är ett område inom tandvården som arbetar med att förebygga och behandla kariessjukdom, hål i tänderna. På Cariologi tar vi även emot patienter som har särskild risk att utveckla kariessjukdom och därför har behov av särskilt stöd.

Utbildningstandvården 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Utbildningstandvården på Tandläkarhögskolan?

Utbildningstandvården Tandläkarhögskolan 1177.se

När patienten kommer till oss undersöks det om dennes tänder är drabbade av karies och vilka orsaker som gör att just patienten utvecklar hål. Behandlingen består av att mindre hål styrs till att läka ut och att större hål restaureras med moderna tandvävnadsbevarande tekniker.

Vi fungerar också som konsulter för allmäntandvården. Till oss kommer du efter remiss från din tandläkare eller läkare.

Postadress

Cariologi
Tandläkarhögskolan
901 85 Umeå


Kontakt

Per Erik Legrell
Verksamhetschef Specialisttandvården
E-post: pererik.legrell@vll.se
Mobil: 070-615 61 73
Telefon: 090-785 61 73
Inger Risslén
Avd chef Sjukhustandvård o Cariologi
E-post: inger.risslen@vll.se
Telefon: 090-785 6128