Specialisttandvården

Specialisttandvården inom Västerbottens läns landsting tar emot remitterade patienter som vanligtvis har komplicerade eller särskilda vårdbehov. Oftast krävs mer omfattande utredning, planering och behandling av dessa patienter.

Våra kliniker inom specialisttandvården

  • Cariologi (kariessjukdomar)
  • Endodonti (infektioner i tanden och angränsande vävnad)
  • Klinisk oral fysiologi (smärta i ansikte/käkar eller nedsatt käkfunktion)
  • Käkkirurgi (operativa ingrepp i munhålan, käkar, implantatinstallation)
  • Oral diagnostisk radiologi (röntgenundersökningar av tänder, käkar och närliggande områden)
  • Oral protetik (tandproteser, kronor/broar och implantat)
  • Ortodonti (tandreglering)/länsklinik
  • Parodontologi (tandlossningssjukdomar, implantatinstallation, rekonstruktiv kirurgi)
  • Pedodonti (specialisttandvård för barn och ungdom), länsklinik
  • Sjukhustandvård ((infektionssanering inför behandlingar med mera, tandvårdsrädda)