Tolkcentral

Tolkcentralen i Västerbotten erbjuder kostnadsfri vardagstolkning till personer med dövhet, dövblindhet och hörselskada.

Tolkcentralen på 1177 Vårdguiden

Vill du kontakta Tolkcentralen för att beställa tolk?

Besök Tolkcentral Västerbotten på 1177.se

På Tolkcentralen arbetar samordnare, tolksamordnare, teckenspråks- och dövblindtolkar, skriv- och TSS-tolkar samt verksamhetschef.

Jobba hos oss på Tolkcentralen

Postadress
Vasagatan 12, 90329 Umeå

E-post administrativa ärenden
tolkcentralen@vll.se


Kontakt

Eva Bergström
avdelningschef
E-post: eva.bergstrom@vll.se
Telefon: 090-785 33 84
Mobil: 070-794 33 84