Neurocentrum Umeå

Neurocentrum vid Norrlands universitetssjukhus innefattar neurologi, neurokirurgi, neurorehabilitering, smärtrehabilitering och klinisk neurofysiologi. Inom Neurocentrum finns också ett rehabiliteringsmedicinskt centrum.

Neurocentrum på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till någon mottagning eller vårdavdelning inom Neurocentrum i Umeå?

Hitta vård på 1177.se

Till neurocentrum remitteras patienter från hela norra sjukvårdsregionen med behov av högspecialiserad vård inom neuroområdet. Neurocentrum bedriver också länssjukvård och har omfattande forsknings- och undervisningsuppdrag med nära anknytning till enheten för klinisk neurovetenskap vid Umeå Universitet.

Den bärande tanken i enheten är att utveckla och samla spetskompetens inom neurområdet för att ge bästa möjliga förutsättningar för utveckling och god vård inom området. Stereotaktisk neurokirurgi är ett av sjukhusets spetskompetensområden och vi har hög nationell och internationell kompetens inom flera områden.

I en nationell jämförelse är Neurocentrum i Umeå också framgångsrikt i behandlingen av MS, PS, ALS, HC och stroke. Och när det gäller avancerad ryggkirurgi har neurokirurgiska kliniken ett för Sverige unikt samarbete med ortopediska kliniken på sjukhuset.

Profilområdet Stereotaktisk funktionell neurokirurgi

Kontakta Neurocentrum

Är du patient? Välkommen att kontakta oss med e-tjänster eller telefonnummer som du hittar på 1177 Vårdguiden.

Postadress

Neurocentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå


Kontakt

Hans Lindsten
Verksamhetschef
E-post: hans.lindsten@vll.se
Telefon: 090-785 36 93
Mona Jakobsson
Biträdande verksamhetschef
E-post: mona.jakobsson@vll.se
Johan Jacobsson
Medicinsk chef, neurologisk klinik
E-post: johan.jacobsson@vll.se
Peter Lindvall
Medicinsk chef, neurokirurgisk klinik
E-post: peter.lindvall@vll.se
Birger Mattsson
Avdelningschef, smärtrehabilitering
E-post: birger.mattsson@vll.se
Gerd Lundström
Avdelningschef, Neurorehab Sävar
E-post: gerd.lundstrom@vll.se
Göran Caspersson
Tjänstledig avdelningschef, Neurokirurgisk-NIVA vårdavdelning
E-post: goran.caspersson@vll.se
Jenni Isberg
Biträdande avdelningschef, Neurokirurgisk-NIVA vårdavdelning
E-post: jenni.isberg@vll.se
Marianne Spångberg
Avdelningschef, neurologisk mottagning, neurofyslab och neurospeclab
E-post: marianne.spangberg@vll.se
Maria Möller
Avdelningschef, neurologisk vårdavdelning
E-post: maria.moller@vll.se
Linda Fromheden
Avdelningschef, neurorehabilitering
E-post: linda.fromheden@vll.se
Ann-Charlotte Nilsson
Avdelningschef, skrivenhet
E-post: Anncharlotte.Nilsson@vll.se
Annelie Erixson
Administratör
E-post: annelie.erixson@vll.se
Eva Lindgren
Systemsamordnare
E-post: ewa.k.lindgren@vll.se
Harriet Boström
Controller
E-post: harriet.bostrom@vll.se
Maria Mukka
HR-partner
E-post: maria.mukka@vll.se