Kirurgi-ortopedi Lycksele

Kirurgiska och ortopediska kliniken i Lycksele ansvarar för den kirurgiska vården i Västerbottens inland.

Söker du vård?

Här hittar du kontaktuppgifter till kirurgiska och ortopediska kliniken i Lycksele.

Kirurgisk och ortopedisk klinik Lycksele

Kliniken omfattar allmän kirurgi, ortopedisk kirurgi och urologisk kirurgi.

Postadress

Lycksele lasarett
Hedlundavägen
921 82 Lycksele

E-post, ej patientärenden

kirurgiskklinik.lycksele@vll.se


Kontakt

Stig-Evert Tornberg
Verksamhetschef
E-post: stigevert.thornberg@vll.se
Telefon: 0950-395 10
Mobil: 072-703 95 10