Beteendemedicin

Beteendemedicin, med behandlingsenheter i Umeå och Sorsele, erbjuder intensiv livsstilsbehandling till patienter med fetma och/eller metabolt syndrom som är "högriskindivider" för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Beteendemedicin på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktinformation till Beteendemedicin i Umeå eller Sorsele?

Hitta vård på 1177.se

Beteendemedicin har en ledande roll i Västerbottens läns landsting när det handlar om livstilsförändringar, och är i fronten för kunskapsinhämtning och forskning inom området.

Samarbete sker med bland annat hjärtcentrum, primärvård, psykiatrisk klinik, medicinskt centrum, kirurgisk klinik och Västerbottens hälsoundersökningar, VHU. Syftet med samverkan är bästa möjliga omhändertagande av patienten, förebyggande av livsstilssjukdomar och kunskapsspridning.

Kontakta oss

Gemensam e-post, ej patientrelaterade ärenden: beteendemedicin.us@vll.se

Tillförordnad avdelningschef
Jens Wahlström
Verksamhetschef Arbets- och beteendemedicinskt centrum
Telefon: 090-785 33 76
E-post: jens.wahlstrom@vll.se
 

Umeå

Postadress

Beteendemedicin Umeå
Tvistevägen 48
907 36 Umeå

Medicinsk sekreterare
Stina Sjöberg
Telefon: 090-785 89 53
E-post: stina.sjoberg@vll.se

Sorsele

Postadress

Beteendemedicin Sorsele
Sorselegårdsvägen 1
924 31 Sorsele

Sektionschef
Katarina Fransson
Telefon: 0952-550 20
E-post: katarina.fransson@vll.se 

Rekommenderad läsning