Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin i Västerbotten förebygger, utreder, bedömer och bidrar till att åtgärda ohälsa som har samband med arbete och omgivningsmiljö.

Arbets- och miljömedicin på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Arbets- och miljömedicin i Västerbotten?

Arbets- och miljömedicin på 1177.se

Vid arbets- och miljömedicin utreds patienter där man misstänker att ohälsan är relaterad till arbetet eller miljön. Vi bedriver även regionverksamhet, utvecklings- och forskningsarbete samt genomför utbildningsinsatser. Alla arbetsområden är viktiga för att identifiera och förstå arbets- och miljöproblem. I vårt förebyggande arbete sprider vi kunskap om olika arbetsmiljöer och ger råd om hur dessa kan förbättras.

Kunskapsförmedling till olika aktörer i samhället sker bland annat genom:

  • information till personal inom företagshälsovården
  • kontakt med arbetsmarknadens parter samt politiker
  • arbetsmiljöinformation till personal inom skolan
  • information till olika intressegrupper

Regionuppdrag

Arbets- och miljömedicin har ett arbetsmedicinskt och ett miljömediciniskt regionuppdrag. Du hittar mer information om våra regionuppdrag under För vårdgivare/Kunskapsstöd

 

För dig som ska remittera till arbets- och miljömedicin

Kontakta oss

Postadress
Arbets- och miljömedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Telefon: 090-785 24 50, 090-785 24 51

E-post för ej patientrelaterade ärenden: amm@vll.se

Kontaktuppgifter till personal på arbets- och miljömedicin