Arbets- och beteendemedicinskt centrum Umeå

Vårt övergripande uppdrag att förebygga, utreda, bedöma, behandla och bidra till att åtgärda arbets-, miljö- och livsstilsrelaterad ohälsa i Västerbotten samt att vara ett kunskapscentrum och bedriva forskning och undervisning inom dessa områden.

Arbets- och beteendemedicinskt centrum består av tre avdelningar: arbets- och miljömedicin, beteendemedicin och stressrehabilitering. Vår verksamhet och inriktning påverkas främst av förändringar i omvärlden; det vill säga samhällsutveckling, människors livsstil, arbetsmiljö och yttre miljö.

Jobba hos oss på Arbets- och beteendemedicinskt centrum


Kontakt

Jens Wahlström
Verksamhetschef
E-post: jens.wahlstrom@vll.se
Telefon: 090-785 37 76
Stina Bergström
Vårdadministratör
E-post: stina.e.bergstrom@vll.se
Telefon: 090-785 24 51
Ulla Hjalmarsson
Verksamhetsutvecklare
E-post: ulla.hjalmarsson@vll.se
Telefon: 090-785 33 74