Service

Verksamhetsområdet Service har uppdraget att skapa de fysiska och funktionella förutsättningar som krävs för att landstinget ska kunna bedriva sin verksamhet.

I verksamhetsområdet ingår

  • Fastighet
  • Logistik Västerbotten
  • Intern service
  • Tele Västerbotten

Ledning

Servicedirektör

Ulf Olofsson
090-785 72 47, 070-690 72 47
ulf.olofsson@vll.se  

Chefsassistent

Ulla-Britt Carlsson
090-785 73 49, 070-216 88 30
ullabritt.carlsson@vll.se