Kommunikationsstab

Vår roll är att stötta vid intern och extern kommunikation, utveckla övergripande och gemensamma kommunikationskanaler och stärka och utveckla landstingets varumärke.

Vi ska också säkerställa en tydlig och enhetlig kommunikation som följer landstingets grafiska profil.

Staben har det övergripande ansvaret för landstingets externa webbplatser www.vll.se, 1177.se/vasterbotten, hälsa2020.se, 1177 Vårdguidens e-tjänster samt för intranätet linda. Vi producerar också olika former av informationsmaterial.

Adress

Västerbottens läns landsting
Kommunikationsstab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå

Kontakta oss

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
Telefon: 090-785 72 23
Mobil: 070-240 91 55
E-post: malin.aberg@vll.se 

Planering och media

Thomas Jonsson
Kommunikationsstrateg, samordnare
Telefon: 090-785 18 48
Mobil: 070-612 18 48
E-post: thomas.a.jonsson@vll.se

Ulrika Johansson
Kommunikationsstrateg
Telefon: 090-785 70 62
Mobil: 070-582 70 62
E-post: ulrika.j.johansson@vll.se

Annelie Hägglund
Kommunikationsstrateg
Telefon: 090-785 70 70
Mobil: 076-842 70 70
E-post: anneli.hagglund@vll.se

Anja Knutsson
Kommunikatör
Telefon: 090-785 72 33
Mobil: 070-685 72 33
E-post anja.hansen.knutsson@vll.se

Gabriella Bandling
Kommunikatör
Telefon: 0910-77 18 85
Mobil: 073-049 46 53
E-post: gabriella.bandling@vll.se

Jan Alfredsson
Redaktör
Telefon: 090-785 18 51
Mobil: 070-177 70 03
E-post: jan.alfredsson@vll.se

Josefin Nilsson
Kommunikatör
Telefon: 0910-77 18 85
Mobil: 072-706 67 05
E-post: josefin.nilsson@vll.se

Lotta Olovsson (tjänstledig)
Kommunikatör
Telefon: 090-785 70 89
E-post: lotta.olovsson@vll.se

Madelene Holmgren (tjänstledig)
Kommunikatör
Telefon: 090-785 72 33
Mobil: 072-214 43 47
E-post: madelene.holmgren@vll.se 

Sally Carlsson Cloodt
Kommunikatör
Telefon: 090-785 70 96
Mobil: 072-546 75 40
E-post: sally.carlsson.cloodt@vll.se

Linn Johansson
Kommunikatör
Telefon: 090-785 72 32
Mobil: 072-214 43 47
E-post: linn.f.johansson@vll.se

Webbkommunikation

Per Pennerud
Webbstrateg, samordnare
Telefon: 090-785 70 98
Mobil: 070-616 70 98
E-post: per.pennerud@vll.se

Karin Wikgren
Webbstrateg
Telefon: 090-785 72 26
Mobil: 072-386 72 26
E-post: karin.wikgren@vll.se

Webbrelaterade ärenden, övrigt
E-post: webbredaktionen@vll.se

Greti Ohlsson
Redaktör, forskning och Lärande luncher
Telefon: 090-785 18 52
Mobil: 070-518 18 52
E-post: greti.ohlsson@vll.se

Julia Hultdin
Kommunikatör
Telefon: 090-785 72 38
Mobil: 070-629 72 38
E-post: julia.hultdin@vll.se

Lisa Sturesson
Kommunikatör
Telefon: 090-785 70 88
Mobil: 070-232 11 07
E-post: lisa.sturesson@vll.se

Petra Lindberg
Kommunikatör
Telefon: 090-785 70 67
E-post: petra.lindberg@vll.se

Grafisk produktion

Mats Helgesson
Grafiker, samordnare
Telefon: 090-785 71 80
Mobil: 070-394 94 92
E-post: mats.helgesson@vll.se

Carina Kristiansson
Grafiker
Telefon: 090-785 72 72
Mobil: 070-314 07 04
E-post: carina.kristiansson@vll.se

Elisabeth Sund
Grafisk formgivare, exteriör skyltning och profilskyltning, grafisk profil
Telefon: 090-785 18 49
E-post: elisabeth.sund@vll.se

Hans Lundkvist
Assistent
Telefon: 090-785 71 78
Mobil: 070-232 31 66
E-post: hans.lundkvist@vll.se

Roland Sandström
Grafiker
Telefon: 090-785 71 79
Mobil: 070-394 94 91
E-post: roland.sandstrom@vll.se

 


Kontakt

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
E-post: malin.aberg@vll.se
Telefon: 090-785 72 23