HR-stab

HR-staben ansvarar för området Human Resourses, HR, frågor som rör personal och organisation.

I HR-staben ansvarar vi för stöd till ledning och verksamhet inom områdena lönepolitik, arbetsmiljö, personalförsörjning och kompetensutveckling.

Adress

Västerbottens läns landsting
HR-stab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå

HR-direktör

Daniel Strömberg
Tf HR-direktör
daniel.stromberg@vll.se
090-785 73 14
070-311 95 79

Fler kontaktpersoner på HR-staben