Staber

Staberna stöttar organisationen och verksamheten i frågor som rör styrning och ledning, personalfrågor, ekonomi, verksamhetsutveckling, forskning och kommunikation.

Stabsdirektörer

Margit Håkansson
Stabsdirektör, ledningsstab
090-785 74 48, 070-355 28 22
margit.hakansson@vll.se 

Mikael Wiberg
Forsknings- och utbildningsdirektör
090-785 28 16, 070-576 06 52
mikael.wiberg@vll.se

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör
090-785 70 80, 070-285 57 96
katarina.e.holmgren@vll.se 

Daniel Strömberg
Tf HR-direktör
090-785 73 14, 070-311 95 79
daniel.stromberg@vll.se

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
090-785 72 23, 070-240 91 55
malin.aberg@vll.se